Budintys globotojai

Įgyvendinant  projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“,  Lietuvoje yra sparčiai plečiamas budinčių globotojų tinklas.

Budintis globotojas turi atitikti Lietuvos Respublikos civiliniame proceso kodekse globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, išklausyti mokymus pagal globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programą (GIMK), būti pasirengusiam į savo šeimą priimti vieną ar keletą vaikų, netekusių tėvų globos, taip pat sudaryti globotiniams tokias sąlygas, kad jie jaustųsi saugūs, rūpestingai auklėjami ir prižiūrimi. 

Budintys globotojai tai žmonės, kurie betarpiškai save atiduoda vaikams – juos šildo, glaudžia, guodžia, dalinasi savo namais ir širdimi.

VšĮ Vaikų ir paauglių socialinis centras dirba su budinčiais globotojais visame Vilniaus regione. Šiuo metu centre iš viso dirba 24 budinčių globotojų šeimos, kuriose laikinai globojami 28 vaikai ir dvi šeimos teikia atokvėpio paslaugas.

 

 

Kad vaikai nepatektų į institucijas reikalingas jūsų įsitraukimas.

Kviečiame įsitraukti į globėjų tinklą Vilniaus regione.

Mūsų budinčių globotojų istorijas galite rasti TV3.lt portale,  Tavo vaikas žurnale, Išsipildymo akcija 2017, 15min.lt 

 

Visais klausimais apie socialinių globėjų veiklą konsultuoja GIMK Tarnyba
Tel. +370 69405030

Konstitucijos pr. 12, 4 įėjimas, Vilnius

el.paštas: info@vpscentras.lt