BUDINTIS GLOBOTOJAS

Tai laikinasis vaiko globėjas, kuris vaiką globoja savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam fizinį ir emocinį saugumą, ugdymąsi, auklėjimą, atliepti vaiko poreikius ir kasdienę priežiūrą.

VšĮ Vaikų ir paauglių socialinis centras dirba su budinčiais globotojais visame Vilniaus ir Kauno regione.  Šiuo metu centre iš viso dirba  18 budinčių globotojų šeimų ir dvi šeimos teikia atokvėpio paslaugas.

Budintis globotojas: 

 • prižiūri vaiką pagal globos centro ir paslaugų teikimo sutartį
 • veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymą
 • nėra įstatyminis vaiko atstovas, globoja vaiką pagal Globos centro įgaliojimus
 • Globos trukmė: iki 12 mėnesių, kol vaikui baigsis laikinoji globa. Per šį laiką vaikas gali būti sugrąžintas į biologinę šeimą ar jam bus nustatyta nuolatinė globa, ar jis bus įvaikintas
 • vienu metu gali prižiūrėti iki 3 vaikų. Bendras vaikų skaičius su savais vaikais – iki 5 vaikų.

 

KOKIAS PASLAUGAS GAUNA BUDINTIS GLOBOTOJAS MŪSŲ CENTRE:

 • Individualios psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijos budinčiam globotojui
 • Individualios psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijos globojamam vaikui
 • Savipagalbos grupės
 • Profesinės kompetencijos tobulinimas ir supervizijos
 • Tarpininkavimas institucijose
 • Darbas komandoje su biologiniais vaiko tėvais
 • Vaiko palydėjimas į nuolatinių globėjų ar įtėvių šeimą

KOKĮ ATLYGĮ IR IŠMOKAS GAUNA BUDINTIS GLOBOTOJAS:

Šiuo metu: Atlygis globėjui už vieną vaiką – 310 Eur/mėn., pinigai vieno vaiko poreikiams – 304 Eur/mėn.

Nuo 2018-05: Atlygis globėjui už vieną vaiką – 1 minimalios mėnesinės algos dydis per mėnesį plius ne mažiau kaip 0,25 minimalios mėnesinės algos dydžio už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaiką. Už kūdikį ar neįgalų vaiką arba vaiką prižiūrimą kriziniais atvejais – po 0,5 minimalios mėnesinės algos dydžio.

Pinigai vieno vaiko poreikiams –152 Eur globos išmoja +152 Eur globos išmokos tikslinis priedas + 30 Eur išmoka vaikui.

 

IŠSAMESNĖ INFORMACIJA

Adresas: Kalvarijų g. 131, 2 aukštas, įėjimas iš P. Lukšio gatvės, Vilnius

Tel. .  869405030

KAIP TAPTI GLOBOTOJU:  Lankstinukas PDF