GIMK – Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymas, konsultavimas

Nuo 2008 m. Lietuvoje veikia vieninga būsimų globėjų ir įtėvių rengimo programa, pagal kurią šalyje ruošiamos šeimos, norinčios globoti ar įvaikinti. Tokia programa sėkmingai vykdoma daugelyje pasaulio šalių – JAV, Olandijoje, Vengrijoje, Skandinavijoje ir kitose. Programoje sukaupta praktikų ir teoretikų kelių dešimtmečių patirtis. Ji sukurta tam, kad būsimi įtėviai ir globėjai geriau pasiruoštų priimti ir labiau suprastų vaikų, netekusių tėvų globos, raidą ir poreikius. Nuo 2012 metų programa vadinasi GIMK (Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymas ir konsultavimas).

Programos trukmė – 10 grupinių užsiėmimų po 3 valandas vieną kartą per savaitę ir du individualūs susitikimai namuose arba įstaigoje. Tai aktyvus mokymasis, kuriuo siekiama tiek suteikti žinių, tiek ir geriau pažinti šeimas, norinčias tapti globėjais ar įvaikintojais. Mokymuose diskutuojama, skatinama išreikšti savo požiūrį, pasitikrinti savo sprendimą įvaikinti ar globoti. Mokymai būsimiems įtėviams ir globėjams suteikia žinių apie vaiko raidą, apie natūralų jo domėjimąsi savo šaknimis, mokoma atvirai kalbėti apie įvaikinimą, diskutuojama, kaip būsimi įtėviai ar globėjai galėtų palaikyti vaiko ryšius su broliais, seserimis ar kitais giminaičiais pagal kilmę.

Mokymuose aptariamos tokios temos:

1. Įvadas apie globą ir įvaikinimą

2. Darbas komandoje, siekiant užtikrinti stabilumą vaiko gyvenime

3. Atviras kalbėjimas su įvaikintu ir globojamu vaiku

4. Raidos poreikių tenkinimas: ryšiai

5. Raidos poreikių tenkinimas: netektys

6. Savosios vertės pajautimas

7. Auklėjimas

8. Pastovių ryšių stiprinimas

9. Pasiruošimas pokyčiams (permainų planavimas)

10. Sąmoningo sprendimo priėmimas

Mokymų tikslas – padėti šeimoms priimti galutinį ir teisingą sprendimą – ar šeima gali tapti globėjais arba įvaikintojais. Sąmoningas ir apgalvotas sprendimas padeda apsaugoti vaikus nuo dar vienos netekties, o globėjus ir įtėvius – nuo nesėkmės ir nusivylimo.