Kas mes esame

      VšĮ “Vaikų ir paauglių socialinis centras” (toliau – vaikų globos namai, centras) buvo įsteigtas 2006 m. rugpjūčio 30 d. Savo veiklą pradėjo vykdyti Nemenčinės m., Vilniaus r. sav., teikdamas stacionarią socialinę globą (rūpybą), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams.VšĮ “Vaikų ir paauglių socialinis centras” – tai nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, kuri rūpinasi socialiai pažeistais vaikais ir jų šeimomis. Centro tikslas – teikti kompleksines bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, siekiant kokybiškai prižiūrėti, globoti ir visapusiškai ugdyti globojamus vaikus, sudaryti sąlygas socialinės rizikos vaikams ir krizinėje situacijoje atsidūrusioms šeimoms spręsti susidariusias socialines ir psichologines problemas, siekiant jų optimalaus ir efektyvaus dalyvavimo visuomenėje. Teikti pagalbą įtėviams ir globėjams, vystyti savanorystę.

Kas mums svarbu

      Mes orientuoti į veržlumą, nuolatinį tobulėjimą ir novatorišką veiklą. Siekiame teikti kompleksines ir kokybiškas socialines paslaugas, įtraukiant bendruomenę, savanorius bei plėtojant vietinius ir tarptautinius partnerystės tinklus. Mums svarbiausia, kad socialiai pažeisti vaikai užaugtų pilnaverčiais visuomenės nariais. Siekiame, kad vaikai augtų tinkamose, artimose namams sąlygose, todėl nuolat tobuliname darbuotojų kompetencijas, didiname darbo metodų įvairovę, diegiame inovatyvias veiklos sistemas, maksimaliai įrengiame buitį, panašią į namų aplinką. Mums svarbu – stiprios šeimos, todėl vedame mokymus šeimoms, stipriname jų tėvystės ir socialinius įgūdžius, psichologinį atsparumą, stipriname ryšį su vaikais ir siekiame integruoti į visuomeninį gyvenimą.

Centro veiklos kryptys

 • Vaikų trumpalaikė ir nuolatinė globa
 • Jaunimo namai su jaunuolio palydėjimu savarankiškame gyvenime
 • Savarankiško gyvenimo namai
 • Vaikų dienos centras „Svajonė“
 • GIMK programa
 • Kompleksinės paslaugos krizinėje situacijoje esančioms šeimoms
 • Mokymai specialistams
 • Mokymai tėvams
 • Vietinės savanorystės plėtra
 • Tarptautinė savanorystė (EVS)

Teikiamos paslaugos

 • Vaikų priežiūra, ugdymas, gebėjimų vystymas
 • Kompleksinė – socialinė, psichologinė, medicininė ir teisinė pagalba vaikams ir jų šeimoms
 • Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose, teikiant kompleksines paslaugas
 • Globa jaunimo namuose, teikiant komplesines paslaugas
 • Profesinis orientavimas, integravimas ir reabilitacija
 • Atstovavimas
 • Vaikų reakreacija
 • Įtėvių ir globėjų rengimas
 • Mokymų organizavimas socialinio darbo specialistams
 • Pozityvios tėvystės mokymai tėvams
 • Mokymai besilaukiantiems kūdikių