Vaikų ir paauglių socialinis centras aktyviai dalyvauja projektuose ir jau yra sukaupęs 10 metų patirtį dirbant su rizikos grupės vaikais ir jaunimu, socialinės rizikos šeimomis.

Centro vykdomi ir įvykdyti projektai:

  • Vaikų dienos centras, finansuojamas Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (2009 – dabar) : šio projekto tikslas yra plėtoti ir teikti nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas soc.rizikos vaikams ir jų šeimoms. Jau 8 metus veikiantis dienos centras “Svajonė”, per visą projekto laikotarpį dirbo su 160 šeimų (iš viso 480 paslaugų gavėjų).
  • Įtėvių ir globėjų (rūpintojų) rengimo programa (GIMK), finansuojama Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos bei Vilniaus miesto savivaldybės (2008 – dabar) : šiuo projektu siekiama informuoti apie įvaikinimo ir globos galimybes, vykdyti globėjų ir įtėvių paieškas, rengimą, atranką, konsultavimą. Per visą projekto laikotarpį pravesti mokymai 162 asmenims, norintiems globoti ar įvaikinti vaikus.
  • Kompleksinių paslaugų vaikams ir jų motinoms (tėvams), esantiems krizinėje situacijoje “Noriu užaugti su tėvais” (2011-2017m.) : šeimoms teikiamos socialinės, psichologinės paslaugos, organizuojamas maisto dalinimas, ugdomi tėvų socialiniai ir pozityvios tėvystės įgūdžiai. Per 6 projekto vykdymo metus, mūsų paslaugai buvo nukreiptos 120 šeimų, atsidūrusių krizinėje situacijoje.
  • Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendintas projektas „Kompleksinių paslaugų teikimas vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, liudininkams ir jų šeimos nariams” (2013 – 2017m.) : vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, taip pat asmenims, nukentėjusiems nuo netiesioginio smurto ir jų šeimos nariams teikiamos nemokamos kompleksinės paslaugos, kurios padėjo vykdyti šeimos reabilitaciją, atskirti smurtautoją nuo šeimos, suteikti šeimai saugų būstą. Per visą projekto laikotarpį paslaugas gavo 152 asmenys.
  • Tarptautinių Savanorių projektai (EVS), finansuojami Europos Tarnybos (2012 – 2017) : Kaip akredituota priimančioji organizacija, dirbome su savanoriais, kurie padėjo vaikams pamokų ruošoje, neformaliojo ugdymo veiklose bei užimtumo projektuose. Savanorių dalyvavimas skatina vaikų bendruomeniškumo ir tolerantiškumo jausmo ugdymą, pažintį su kitomis kultūromis. Savanoriam sudaromos galimybės dalyvauti renginiuose, mokytis lietuvių kalbos.