Projekto galimybių pristatymas Vilniaus rajono bendruomenei

Gegužės 3 d. VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ posėdžių salėje pristatytos planuojamos įgyvendinti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonė „54+“.

Centro direktorė Jurgita Pukienė pasveikino projekto dalyvius, buvo  pristatyti planuojamo įgyvendinti projekto tikslai ir uždaviniai, laukiami rezultatai.

„54+“ projektas skirtas vyresniems nei 54 metai dirbantiems ir nedirbantiems asmenis – jiems sukuriamos palankios sąlygos aktyviai dalyvauti, sprendžiant socialinius ir pilietinius klausimus, padidinti dalyvavimo darbo rinkoje galimybes, mažinti socialinę atskirtį.

 

 

RENGINIO PROGRAMA